p-mat_logo  
banner
Ucmeradi
Ingenium
Moodle
 
Moderny ucitel
Investland 40up
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia
Zabudnuté heslo

O P-MATe

P-MAT, n.o. je mimovládna nezisková organizácia poskytujúca služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry na celom území SR. Vznikol v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Zakladateľmi P-MATu sú fyzické osoby, sídlom P-MATu je Bratislava.

Cieľom P-MATu je formou inovatívnych prostriedkov vytvárať prostredie umožňujúce všestranný osobnostný rast detí, ktorého hlavnou prednosťou je súčinnosť atraktívnosti s vysokou odbornou úrovňou.

Počas svojho pôsobenia dodnes P-MAT pracoval s viac ako 36 000 deťmi. Pravidelnú činnosť zabezpečuje 5 stálych pracovníkov a 60 brigádnikov a dobrovoľníkov. Ďalších viac ako 40 dobrovoľníkov vypomáha pri rôznych jednorazových podujatiach.

P-MAT je organizátor celoslovenských korešpondenčných seminárov z matematiky a fyziky PIKOMAT, PIKOFYZ, fyzIQ pre základné školy (fyzQ aj pre 1. a 2. ročníky stredných škôl), týždňových sústredení najúspešnejších riešiteľov PIKOMATu a PIKOFYZu, kockatých víkendov, letných táborov s odborným programom, matematických krúžkov, súťaží družstiev škôl PIKOPRETEK a Jesenný matboj Pikomatu a Riešok, vyvíja a prevádzkuje virtuálnu simuláciu ekonomiky Investland, pripravuje ďalšie internetové projekty.

P-MAT, n.o. realizuje neštandardné formy práce s deťmi, ktoré umožňujú podchytiť a formovať aj deti v oblastiach s obmedzenými príležitosťami. Prevažujúcimi formami sú:

  • korešpondenčné semináre z matematiky a fyziky a s nimi spojené aktivity, prostredníctvom ktorých rozvíja okrem znalostí z predmetných oblastí aj kauzálne myslenie a učí deti formulovať svoje myšlienky, čím ich pripravuje na to, aby obstáli v občianskom aj profesijnom živote. Hlavným prínosom seminárov je individuálny prístup k zapojeným účastníkom a rovnaká dostupnosť na celom Slovensku aj mimo centier.
  • e-learningové aktivity, atraktívnou formou realizované vzdelávacie projekty s maximálnym využitím možností výpočtovej techniky a internetu. Pri ich tvorbe využívame silný motivačný faktor súťaživosť. Projekty nepodávajú deťom vedomosti , ktoré musia naštudovať, ale sprostredkujú ich formou zážitku a skúsenosti.

Koncepčné riadenie činnosti organizácie zabezpečuje Správna rada, ktorá má troch členov. Operatívne riadenie organizácie má na starosti riaditeľ spolu s projektovými manažérmi.

Financovanie aktivít je zabezpečené čiastočne z účastníckych poplatkov. Ďalšími zdrojmi sú dary, granty, výnosy z 1% dane a dotácie. Významným zdrojom financií je aj podnikateľská činnosť, zisk z ktorej je použitý v súlade so zákonom o neziskových organizáciách výlučne na financovanie hlavnej činnosti organizácie. Takúto činnosť P-MAT realizuje najmä v oblasti automatizovaného spracovania údajov a využitím tlačiarenského stroja zakúpeného pre účely hlavnej činnosti.

Novinky

Momentálne neexistuje žiadna novinka.
 
Stránka bola zobrazená 8296 krát   Kontaktovať nás môžete e-mailom, prípadne iným spôsobom uvedeným v kontaktoch.   © P-MAT n. o., 2007