p-mat_logo  
banner
Ucmeradi
Ingenium
Moodle
 
Moderny ucitel
Investland 40up
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia
Zabudnuté heslo

Ponuka vzdelávacích aktivít pre pedagógov

Školenie:
Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT

Vzdelávanie:aktualizačné
Rozsah:60 hodín (prezenčne 8, dištančne 52)
Obsah:Ovládanie softvéru potrebného pre tvorbu výučbových materiálov a rozvoj schopností internetovej komunikácie.Realizácia projektu - zdokonalenie sa v organizácii a plánovaní projektového vyučovania
Cieľová skupina:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Počet kreditov:15 kreditov
Cena kurzu:120 €

Školenie:
Sociálne siete v práci učiteľa

Vzdelávanie:aktualizačné
Rozsah: 50 hodín (prezenčne 12, dištančne 38)
Obsah : Na základe osvojených vedomostí rozvíjať zručnosť pracovať so sociálnou sieťou, využívať ju v prospech vzdelávania, ako priestor na komunikáciu so žiakmi, rodičmi, verejnosťou, na spoluprácu a propagáciu.
Cieľová skupina:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, - úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Počet kreditov:12 kreditov
Cena:120 €

Školenie:
Letná škola moderných učiteľov

Vzdelávanie: aktualizačné
Rozsah:50 hodín (prezenčne 30, dištančne 20)
Obsah : Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nových metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií.
Cieľová skupina:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Počet kreditov:12 kreditov
Cena: 230 €

Školenie:
Letná škola Pytagoras

Vzdelávanie: aktualizačné
Rozsah: 55 hodín (prezenčne 30, dištančne 25)
Obsah: Obsahom vzdelávacieho programu je udržanie, prehlbovanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblasti využívania moderných metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií vo vyučovacom procese s orientáciou na predmety matematika a fyzika. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nových metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií.
Cieľová skupina:
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Počet kreditov : 13 kreditov
Cena: 130 €

Novinky

Momentálne neexistuje žiadna novinka.
 
Stránka bola zobrazená 24675 krát   Kontaktovať nás môžete e-mailom, prípadne iným spôsobom uvedeným v kontaktoch.   © P-MAT n. o., 2007