p-mat_logo  
banner
Ucmeradi
Ingenium
Moodle
 
Moderny ucitel
Investland 40up
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia
Zabudnuté heslo

Pozitívna energia pre šport 2010

Vydané 15.12.2009
Nadácie

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis vyhlasuje piaty ročník grantového programu Pozitívna energia pre šport. Minimálna výška grantu je 1 660 EUR. Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 29. januára 2010

Tvorba a zvyšovanie efektívnosti škol. programov

Vydané 29.10.2009
Ostatné granty

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. 1. 2010. Minimálna výška NFP na jeden projekt je 200 000 EUR

Mladí výtvarníci pomáhajú

Vydané 14.10.2009
Nadácie

O grant môžu žiadať Základné umelecké školy (ZUŠ) v regióne Bratislavského kraja. Na tento účel je určená celková suma 3 600 EUR. Termín uzávierky je 15. november 2009.

Školy pre budúcnosť

Vydané 29.09.2009
Nadácie

Grantový program je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú pre svojich žiakov pripraviť pútavé a netradičné hodiny.Maximálna čiastka na jeden projekt 1 500 EUR. Predkladanie projektov do 27. októbra 2009 do 15,00 hod.
Zobraziť všetky Ďalšia stránka

Novinky

Momentálne neexistuje žiadna novinka.
 
Stránka bola zobrazená 57793 krát   Kontaktovať nás môžete e-mailom, prípadne iným spôsobom uvedeným v kontaktoch.   © P-MAT n. o., 2007